Zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym wykazuje się w części deklaracyjnej JPK_V7, kwotę zwrotu podaje się w polu 54, następnie należy zaznaczyć termin zwrotu, domyślnie jest to zwrot na rachunek rozliczeniowy w terminie 180 dni, w zależności od sytuacji można wybrać krótszy termin.

Poniżej terminu dostępna jest opcja zaliczania zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, część lub całość zwrotu można przeznaczyć na pokrycie innych podatków.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.