Księgowanie nabycia środka trwałego widać poniżej. Należy wybrać typ dokumentu "Zakup środków trwałych" by możliwe było wybranie rejestru VAT dla nabyć środków trwałych (patrz niżej). Prosimy zwrócić uwagę, że dokument nie trafia do KPiR, księgowanie amortyzacji (umorzenia) odbywa się na podstawie ewidencji środków trwałych, którą trzeba uzupełnić o nową pozycję (program nie robi tego automatycznie).
Nabycie środka trwałego należy wprowadzać do rejestru VAT typu Nabycie środków trwałych.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.