Poniżej widać sposób księgowania zakupu paliwa (lub innych kosztów) do samochodu osobowego, dla którego odliczana jest połowa podatku VAT.

Prosimy zwrócić uwagę, że program automatycznie podzieli wpisaną kwotę netto i VAT po naciśnięciu klawisza F2 na klawiaturze. Nie odliczone 50% VAT jest doliczane do kwoty netto i trafia do kolumny Pozostałe wydatki.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.20.2.4006, TaxMachine PITy 22.1.1.333.