Krajowe nabycie towarów i usług pozostałych, czyli nie będących nabyciem środków trwałych, księgujemy jako typ dokumentu "Zakupy, wydatki, VAT naliczony", pole faktura będzie miało wartość "Faktura VAT", typ rejestru VAT to "Nabycie towarów i usług pozostałych". Zakup zaksięgowano do kolumny KPiR "Zakupy towarów handlowych i materiałów".



Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.20.2.4006, TaxMachine PITy 22.1.1.333.