Aby zaksięgować nabycie nabycie wewnątrzwspólnotowe należy założyć nowy rejestr VAT dla podatku należnego typu "Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów". Film pokazuje jak księgować dokument oraz jak taki dokument jest wykazywany w pliku JPK_V7. 

Dodatkowo pokazano jak zaksięgować WNT w przypadku braku możliwości pełnego odliczenia VAT naliczonego lub gdy VAT naliczony jest odliczany w innej dacie niż VAT należny, takie księgowanie rozbija się wówczas na dwie pozycje. 


Księgowania pokazane na tym filmie stosuje się jeżeli towary opodatkowane są w Polsce w stawce 23%, dla innych stawek należy postępować analogicznie. 


W przypadku towarów opodatkowanych w kraju stawką 0% lub zwolnionych nie wystąpi odliczenie VAT naliczonego. Takie pozycje nie są wykazywane w JPK_V7 w pozycjach dotyczących podatku naliczonego, zobacz: "Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług", załącznik "Objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 3b i 3c ustawy", punkt I.5. "Obliczenie wysokości podatku naliczonego" i punkt II.6. Poniżej fragmenty tych aktów prawnych.


I.5:


II.6:


 


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.