Program TaxMachine posiada opcję rozliczania podatku dochodowego PIT z zastosowaniem ulgi IP BOX, czyli opodatkowanie stawką 5% dochodów z własności intelektualnej (IP). Więcej na temat tej ulgi można dowiedzieć się na stronie MF:

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-dot-preferencyjnego-opodatkowania-dochodow-wytwarzanych-przez-prawa-wlasnosci-intelektualnej-ip-box


Na obsługę IP BOX składa się szereg mechanizmów w programie TaxMachine:

  1. Definiowanie projektów IP.
  2. Oznaczanie produktów w systemie fakturowania/magazynowym jako produkty IP BOX oraz przypisywania ich do projektów.
  3. Oznaczanie pozycji na fakturach sprzedaży jako pozycje IP BOX i przypisywanie ich do projektów, wskazanie produktu z przypisanym projektem IP BOX automatycznie przenosi te oznaczenia do pozycji faktury.
  4. Automatyczne oznaczanie faktur sprzedaży, zawierających pozycje IP BOX, jako faktury IP BOX, wyliczanie sum pozycji IP BOX dla takich faktur.
  5. Automatyczne księgowanie faktur sprzedaży z pozycjami IP BOX w KPiR.
  6. Możliwość oznaczania dokumentów księgowych w KPiR jako pozycje w ewidencji IP BOX z przypisywaniem do projektów IP BOX; koszty IP BOX podlegają tu rozdzieleniu na: koszty BR, koszty nabycia BR, koszty nabycia BR od podmiotu powiązanego oraz nabycie IP. Podział kosztów umożliwia wyliczanie wskaźnika Nexus.
  7. Raport (ewidencja) sprzedaży IP BOX, generowany na podstawie wystawionych w programie faktur, z możliwością generowania dla poszczególnych projektów IP BOX.
  8. Ewidencja IP BOX, generowana na podstawie księgowań w KPiR, zawierająca przychody z IP oraz koszty w podziale na 4 wymienione wyżej kategorie, z możliwością generowania dla poszczególnych projektów IP BOX.
  9. Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem ulgi IP BOX, opcja ta standardowo jest wyłączona, należy ją włączyć w oknie edycji właściciela/udziałowca.


Większość użytkowników programu nie będzie korzystała z ulgi IP BOX, dlatego w programie istnieją dwie możliwości wyłączenia tych funkcji: w oknie konfiguracji programu (Konfiguracja/Opcje/Ewidencje) dla wszystkich podatników, oraz opcja wyłączenia IP BOX dla poszczególnych podatników w oknie edycji firmy (zakładka "Podatki").


Opcja wyliczania zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem IP BOX jest normalnie wyłączona. Można ją włączyć w oknie edycji właściciela/udziałowca na zakładce "Podatki". W roku 2020, ze względu na epidemię, Ministerstwo Finansów pozwoliło na uwzględnianie ulgi IP BOX w zaliczkach w trakcie roku podatkowego (dla projektów związanych ze zwalczaniem COVID-19), standardowo ulgę IP BOX uwzględnia się dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-36L w załączniku PIT/IP.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.