Koszty IP należy przypisać do właściwego projektu podczas księgowania, w ramach jednego księgowania możliwe jest przypisanie do 6 projektów, jeżeli dana pozycja ma być przypisana do większej ilości projektów to należy rozpisać dokument na więcej księgowań.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.