Projekt IP można przypisać do towaru lub usługi na kilku poziomach w systemie sprzedaży.


Najlepiej jest to zdefiniować na poziomie produktu, wówczas projekt automatycznie przejdzie na pozycję faktury czy dokumentu magazynowego.
Można też wskazać do w pozycji faktury.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.32.1.4600, TaxMachine PITy 23.3.1.417.