Projekt IP można przypisać do towaru lub usługi na kilku poziomach w systemie sprzedaży.


Najlepiej jest to zdefiniować na poziomie produktu, wówczas projekt automatycznie przejdzie na pozycję faktury czy dokumentu magazynowego.
Można też wskazać do w pozycji faktury.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.