Pobrane z REGON pozycje są widoczne pod "Pozostałe zbiory danych"/"Kontrahenci (REGON)". Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.