Program TaxMachine domyślnie przechowuje dane w bazie danych LocalDB.db, plik ten znajduje się w katalogu "TaxMachine" lub "PITy" w dokumentach publicznych. 


Pełna domyślna ścieżka dla programu TaxMachine to:

C:\Użytkownicy\Publiczne\Dokumenty\TaxMachine\LocalDB.db

w wersji angielskiej:

C:\Users\Public\Documents\TaxMachine\LocalDB.db


Dla programu PITy będzie to odpowiednio:

C:\Użytkownicy\Publiczne\Dokumenty\PITy\LocalDB.db

C:\Users\Public\Documents\PITy\LocalDB.db


Jest to domyślny katalog roboczy programu, jego lokalizację można zmieniać podając przełącznik "-d [ŚcieżkaDoKataloguRoboczego]" w skrócie do programu.


Nie jest dopuszczalne zmienianie lokalizacji bazy danych na żaden podkatalog katalogu roboczego. Podkatalogi te są zarządzane przez instalator i większość z nich jest kasowana podczas działania instalatora aktualizacji. Dotyczy to nie tylko pliku bazy danych, ale także wszelkich innych własnych plików, własnych szablonów wiadomości, szablonów dokumentów. Szablony należy umieszczać we własnych katalogach, następnie wskazuje się je w opcjach programu lub w oknie edycji biura rachunkowego w wersji programu dla biur. 


Poniżej pokazano zrzuty ekranu przesłane przez użytkownika, który umieścił bazę danych w podkatalogu "dokumenty" katalogu roboczego. Zawiera on szablony dokumentów i raportów programu, zapisywane przez instalator programu, katalog ten jest kasowany przed każdą instalacją aktualizacji. Baza danych oczywiście znikała po każdej instalacji aktualizacji.
Oto jak zdefiniowano błędną lokalizację w opcjach programu

Lokalizację bazy SQLite określa się w opcjach programu, należy utworzyć własny katalog jeżeli ma być inna niż domyślna, i nigdy w żadnym podkatalogu katalogu roboczego.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.