Poniższy film pokazuje jak sporządza się PIT-11 dla pracownika w programie TaxMachine. W tym przykładzie program automatycznie pobrał dane z rachunku do umowy zlecenia, dopisano ręcznie kwoty dotyczące umowy o pracę.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl