Program sporządza PIT-11 na podstawie list płac, rachunków do umów zlecenia i umów o dzieło. 

W przypadku jednoczesnego sporządzania zbiorczych i indywidualnych list płac w starym systemie opartym na formularzach należy pamiętać o konieczności odpowiedniego skonfigurowania wyliczania PIT-11. Istotne jest także, by formularze źródłowe starego systemu płacowego (listy płac, rachunki) zawierały prawidłowe identyfikatory pracowników, numery PESEL lub NIP w odpowiednich pozycjach. Identyfikator musi się zgadzać z identyfikatorem wykazanym w PIT-11, w przypadku niezgodności program nie uwzględni tych pozycji list płac lub rachunków. Docelowo zalecamy przejście na nowy system płacowy.


Poniższy film pokazuje jak sporządza się PIT-11 dla pracownika w programie TaxMachine. W tym przykładzie program automatycznie pobrał dane z rachunku do umowy zlecenia, dopisano ręcznie kwoty dotyczące umowy o pracę.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.