W oknie edycji firmy, na zakładce "Płace i ZUS" określa się sposób przeliczania formularzy płacowych, w tym PIT-11, PIT-4R i kart wynagrodzeń. 


Zwracamy uwagę na opcję uwzględniania indywidualnych list płac, jeżeli pole jest odznaczone to indywidualne listy płac nie są uwzględniane przy wyliczaniu pochodnych formularzy. Pole należy zaznaczyć jeżeli sporządza się tylko indywidualne listy płac. Jeżeli sporządzane są listy zbiorcze i indywidualne to pole musi być odznaczone, w przeciwnym wypadku formularze pochodne wykażą podwójne kwoty wynagrodzeń. Domyślnie pole jest odznaczone.


Drugim ważnym przełącznikiem jest opcja uwzględniania dat wypłaty przy przeliczaniu formularzy pochodnych, w tym PIT-11, PIT-4R, kart wynagrodzeń. Pole to domyślnie jest odznaczone, czyli program bierze pod uwagę rok i miesiąc listy a nie datę wypłaty, prosimy je zaznaczyć jeżeli wynagrodzenia są wypłacane po zakończeniu miesiąca. Ustawienie to dotyczy tylko starych formularzy płacowych, nowy system płacowy wylicza zawsze po dacie wypłaty.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.