Program sporządza karty wynagrodzeń na podstawie list płac. 

W przypadku jednoczesnego sporządzania zbiorczych i indywidualnych list płac w starym systemie opartym na formularzach należy pamiętać o konieczności odpowiedniego skonfigurowania wyliczania kart wynagrodzeń. Istotne jest także, by formularze źródłowe starego systemu płacowego (listy płac, rachunki) zawierały prawidłowe identyfikatory pracowników, numery PESEL lub NIP w odpowiednich pozycjach. Identyfikator musi się zgadzać z identyfikatorem wykazanym w karcie wynagrodzeń. 


Karty wynagrodzeń tworzy się w dokumentach pracownika.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.