Deklaracje ZUS tworzone są na podstawie list płac i rachunków do umów zlecenia i o dzieło tworzonych w nowym systemie płacowym. Dodatkowo w generowanych deklaracjach mogą być uwzględniane składki właścicieli firmy, w tym celu w oknie edycji właściciela należy zaznaczyć tą opcję.
Deklaracje ZUS w formacie KEDU, gotowe do zaimportowania do Płatnika lub ePłatnika, tworzy się z poziomu listy płac:
lub z poziomu zakładki kontekstowej "Płace" dostępnej dla list płac i rachunków zlecenia:Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.