Nowy system płacowy zastępuje stosowane wcześniej formularze płacowe, czyli listy płac i rachunki do zleceń i dzieł. Nadal w użyciu zostaje formularz karty wynagrodzeń, został od przystosowany do działania w nowym systemie. 


Nowy system jest dostępny tylko w wersji profesjonalnej i w wersji dla biur programu TaxMachine.Główne elementy nowego systemu płacowego

Rozszerzone właściwości pracowników

Rozszerzone właściwości pracowników, obejmujące osobno definiowane parametry dla różnych form zatrudnienia oraz parametry wspólne. Wśród nowych właściwości istnieją pola dotyczące nowy ulg podatkowych dla emerytów, młodych do 26 lat, ulga 4+, ulga na powrót. Dodana jest też obsługa kwoty zmniejszającej podatek dla umów zlecenia i o dzieło. Szereg właściwości dotyczy także generowania deklaracji ZUS, w tym kody ubezpieczeń i inne parametry ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP itp.
Listy płac

Nowe listy płac dostępne są pod węzłem "Płace" pod firmą.
Rachunki do zleceń

Rachunki do zleceń i dzieł dodaje się pod pracownikiem, węzeł "Zlecenia".
Nieobecności

Nieobecności pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wpisuje się pod pracownikiem, węzeł "Nieobecności".
Generowanie deklaracji ZUS - pliki KEDU XML

Nowy system płacowy posiada możliwość generowania deklaracji ZUS, dane do nich pobierane są z list płac, rachunków do zleceń oraz wyliczonych pod właścicielem składek pracodawcy. Plik XML KEDU należy wczytać do Programu Płatnika lub do e-Płatnika w celu wysyłki. Eksport dostępny jest z poziomu zakładki kontekstowej "Płace" aktywnej dla wszystkich pozycji nowego systemu płacowego.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.