Program sporządza PIT-4R na podstawie list płac, rachunków do umów zlecenia i umów o dzieło. W przypadku jednoczesnego sporządzania zbiorczych i indywidualnych list płac w starym systemie opartym na formularzach należy pamiętać o konieczności odpowiedniego skonfigurowania wyliczania PIT-4R.


PIT-4R tworzy się w dokumentach płacowych:


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.