Katalog z własnymi wzorami wiadomości wysyłanych do klientów wskazuje się w oknie konfiguracji programu, zakładka "Ścieżki do własnych wzorów dokumentów". 

Własne wzory, utworzone na podstawie wzorów istniejących, należy wybrać w oknie edycji firmy - biura rachunkowego, zakładka "Biuro rachunkowe". Jeżeli zdefiniowano więcej niż jedno biuro w programie to szablony należy wskazać dla każdego z nich.
Szablony tworzymy poprzez skopiowanie istniejących z katalogu "email" w katalogu roboczym programu. Lokalizacja standardowych szablonów:
W nowym szablonie należy zmienić nazwę pliku aby nie pokrywała się z nazwą pliku predefiniowanego i edytować wg własnego uznania, prosimy jednak uważać na kod zawarty w szablonach między znakami <% i %>, zmieniamy tylko elementy tekstowe. Prawie wszystkie szablony zawierają wersję HTML i tekstową, należy zmodyfikować obydwie wersje bowiem program wysyła wiadomości w obydwu formatach. 


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.