Konfigurację poczty do wysyłki wiadomości do klientów przeprowadza się w oknie edycji biura rachunkowego, na zakładce "Poczta elektroniczna". Każde biuro rachunkowe zdefiniowane w programie może mieć określone inne konto. Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania konta alternatywnego do wysyłki wiadomości na podane domeny.


Prosimy pamiętać o wskazaniu foldera poczty wychodzącej na serwerze IMAP. Program zapisuje wszystkie wysyłane wiadomości w tym folderze konta pocztowego podczas wysyłki. 


Wysyłane do klientów wiadomości są także zapisywane w bazie danych, pod firmą klienta w "Wiadomości wysłane" oraz pod firmą biura w "Wiadomości wysłane do klientów" (wiadomości wysłane do wszystkich klientów biura). Wiadomości zapisywane w bazie danych nie zawierają załączników w celu ograniczenia wzrostu wielkości bazy danych, załączniki są widoczne tylko na koncie pocztowym w "wysłanych".


Pamiętajmy, że niektóre konta pocztowe wymagają włączenia dostępu przez SMTP lub IMAP, jest tak np. w przypadku kont GMail. Dodatkowo, TaxMachine nie obsługuje autoryzacji OAuth2, w związku z tym dla GMail należy włączyć dostęp z tak zwanych "mniej bezpiecznych aplikacji" (TaxMachine korzysta z szyfrowania SSL, tak więc jest w pełni bezpieczny). Dotyczy to także kont pocztowych Google na własnej domenie.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl