Konfigurację poczty do wysyłki wiadomości do klientów przeprowadza się w oknie edycji biura rachunkowego, na zakładce "Poczta elektroniczna". Każde biuro rachunkowe zdefiniowane w programie może mieć określone inne konto. Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania konta alternatywnego do wysyłki wiadomości na podane domeny.


Prosimy pamiętać o wskazaniu foldera poczty wychodzącej na serwerze IMAP. Program zapisuje wszystkie wysyłane wiadomości w tym folderze konta pocztowego podczas wysyłki. 


Wysyłane do klientów wiadomości są także zapisywane w bazie danych, pod firmą klienta w "Wiadomości wysłane" oraz pod firmą biura w "Wiadomości wysłane do klientów" (wiadomości wysłane do wszystkich klientów biura). 


Pamiętajmy, że niektóre konta pocztowe wymagają włączenia dostępu przez SMTP lub IMAP, jest tak np. w przypadku kont GMail. Dodatkowo, TaxMachine nie obsługuje autoryzacji OAuth2, w związku z tym dla GMail należy włączyć dostęp z tak zwanych "mniej bezpiecznych aplikacji" (TaxMachine korzysta z szyfrowania SSL, tak więc jest w pełni bezpieczny). Dotyczy to także kont pocztowych Google na własnej domenie.

Ważna zmiana dla darmowych kont Gmail od 30 maja 2022

W dniu 2022-05-30 Google wyłączyło dostęp do poczty z użyciem loginu i hasła z innych aplikacji dla kont darmowych:

https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=en


Obecnie tylko płatne konta pocztowe z Google Workspace działają w TaxMachine:

https://workspace.google.com/intl/pl/




Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.