Pierwszym elementem konfiguracji jest określenie które podmioty świadczą usługi księgowe, może ich być więcej niż jedno.


Poniższy film pokazuje jak skonfigurowano biuro rachunkowe. Oprócz oznaczenia firmy jako biuro wskazano domyślną formę płatności na fakturach oraz określono dzień wystawiania faktur (31 każdego miesiąca, dla miesięcy z mniejszą liczbą dni będzie to ostatni dzień miesiąca) oraz sufiks numeru faktur.
Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.