Standardowy format numeru faktury biura to [NumerKolejny]/[Miesiąc]/[Rok] uzupełniono o ewentualny stały prefiks i sufiks. Możliwe jest definiowanie własnego formatu, co pokazano na poniżej:
Dostępne elementy formatu można wybierać z listy po kliknięciu przycisku po prawej od pola z formatem. Ewentualne stałe elementy, typu prefiks czy sufiks, należy wpisać bezpośrednio w polu formatu, pola dedykowane dla prefiksu i sufiksu przy standardowym formacie faktury nie są stosowane gdy wpiszemy własny format.


Stosowanie niektórych elementów formatu, w tym numeru czy symbolu firmy (także biura) wymagają ich uzupełnienia w danych firm, pola te są dostępne w wersji dla biur na pierwszej zakładce w oknie edycji firmy:
Możliwe jest automatyczne nadawanie numerów dla firmy, w tym celu należy zaznaczyć podmioty bez nadanego numeru i wybrać opcję nadawania numerów na zakładce "Biuro rachunkowe":

Spowoduje to nadanie kolejnych numerów wg kolejności z listy wskazanych firm:


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.