Poniżej wskazano opcję, której zaznaczenie spowoduje, że program nie będzie dołączał wypełnionych druków przelewów PDF w wysyłanych do klientów biura wiadomościach informujących o wysokości podatków i składek ZUS. Informacje o kwocie i rachunku bankowym do wpłaty będą dostępne tylko w treści wiadomości.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.