Problemy z aktywacją mogą wmieć różne przyczyny.

Program w starej wersji

Jeżeli program nie był aktualizowany od dłuższego czasu i wykupiono aktualizację po przerwie to może się zdarzyć, że na skutek zmian wprowadzonych w systemie aktywacyjnym zestawienie połączenia z systemem aktywacyjnym nie będzie możliwe. Należy wówczas pobrać i uruchomić najnowszy instalator pełnej wersji programu.


Wersja zainstalowanego programu jest podana na dole głównego okna programu:Aktualna wersja program TaxMachine to: 3.35.1.4774.


Połączenie blokowane przez antywirus lub zaporę

Antywirus lub zapora może blokować połączenie z serwerem aktywacyjnym. Aby to zweryfikować czy rzeczywiście jest to przyczyną problemu z aktywacją wyłączyć potencjalnie blokujące połączenie aplikacje i ponowić próbę aktywacji. 
Prosimy korzystać z systemowego antywirusa wbudowanego w Windows 10 i Windows 11, ewentualnie tak skonfigurować antywirusa/zaporę aby nie blokował programu.

Połączenie blokowane przez router lub na poziomie dostawcy internetu

Rzadko zdarza się, że dostawca internetu blokuje połączenia na poziomie adresów IP lub na podstawie innych sobie tylko znanych kryteriów. Blokada może też być powodowana przez zaporę wbudowaną w router. Niemożliwe wówczas staje się pobieranie aktualizacji, aktywowanie licencji czy jej automatyczne reaktywowanie. Aby sprawdzić czy jest to przyczyną problemu należy tymczasowo przełączyć się na inne połączenie, np. komórkowe. Jeżeli problem ustępuje to należy kontaktować się w tej sprawie z dostawcą internetu.

Ręczna aktywacja

W przypadku niemożności ustalenia przyczyn problemów z aktywacją należy przesłać do nas plik bazy danych z licencją w celu aktywacji po naszej stronie, znajduje się on w katalogu C:\Użytkownicy\Publiczne\Dokumenty publiczne\TaxMachine\, plik "ldb.db". Prosimy przesłać go na adres pomoc@taxmachine.pl, razem ze zrzutem ekranu zawierającym główne okno programu, odesłany przez nas plik trzeba będzie wgrać w to samo miejsce nadpisując pierwotny nieaktywowany plik.


Poniżej pokazano lokalizację tego pliku:


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.