Poniżej pokazano jak ponownie wystawić fakturę, kopiowane są wszystkie pozycje z faktury pierwotnej, nadawane są nowe daty i bieżący kolejny numer.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.20.1.3973, TaxMachine PITy 22.1.1.332.