Faktury wystawia się spod węzła Sprzedaż/Faktury. Na poniższym filmie pokazano jak dodać nową fakturę. Zwracamy uwagę na możliwość dodawania z poziomu okna edycji faktury dokumentu płatniczego do niej, w tym możliwość dodania pełnej płatności na całą kwotę faktury, na filmie dodano pełną płatność w postaci przelewu. Dostępna jest też osobna zakładka z dokumentami magazynowymi wystawionymi do tej faktury (dokumenty WZ), istnieje też opcja utworzenia dokumentu WZ do faktury.

Drugi film pokazuje jak dodać kontrahenta po wpisaniu numeru NIP w fakturze, należy kliknąć na przycisk z kropkami w polu NIP lub przycisk "Pobierz z REGON", tak pobrany kontrahent jest dodawany do listy kontrahentów.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.