Zbiór kontrahentów dostępny jest dla każdej firmy pod węzłem Kontrahenci pod firmą. Kontrahenci też mogą być też dodawani z poziomu faktury, dokumentu płatniczego lub dokumentu magazynowego, bowiem dialog wyboru kontrahenta umożliwia dodanie nowego. Dane kontrahenta można pobrać z bazy REGON po podaniu numeru NIP.


Poniższy film pokazuje listę kontrahentów oraz okno karty kontrahenta, w którym dostępne są listy wystawionych faktur, dokumentów płatniczych oraz zbiorcza lista faktur i płatności z wyliczonymi saldami na dzień  wystawienia każdego dokumentu.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.