Lista towarów i usług zawiera wszystkie produkty które mogą być umieszczane na fakturach i dokumentach magazynowych. Produkty można dodawać z poziomu tej listy oraz w trakcie wystawiania dokumentu z poziomu listy wyboru produktu.


Dla towaru lub usługi, oprócz typowych danych niezbędnych do fakturowania, można definiować:


  •    stawkę ryczałtu stosowaną przy automatycznym księgowaniu faktur,
  •    precyzję, czyli liczbę miejsc po przecinku stosowaną przy wyliczaniu cen jednostkowych,
  •    czy produkt jest usługą, dla usług nie można wystawiać dokumentów magazynowych, stosuje się dla nich inną domyślną stawkę księgowania w ryczałcie,
  •    wymóg stosowania mechanizmu podzielonej płatności.


Karta towaru podaje także aktualny stan magazynowy i wycenę w cenie zakupu lub koszcie wytworzenia wyliczone na podstawie dokumentów magazynowych.


Poniższy film pokazuje jak dodaje się nowy towar z poziomu listy Magazyn/Towary i usługi.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.