Na system fakturowania w TaxMachine składają się zbiory:

  • jednostek miary,
  • form i terminów płatności,
  • kontrahentów, kartoteka kontrahenta zawiera listy wystawionych faktury i otrzymanych płatności, może też zawierać płatności wychodzące dla korekt sprzedaży,
  • produktów - towarów i usług, stany i wartości magazynowe towarów wyliczane są na podstawie dokumentów magazynowych,
  • wystawionych faktur sprzedaży, w tym faktur zaliczkowych, końcowych, proforma, duplikatów, faktur RR,
  • płatności za wystawione faktury, w tym płatności wychodzących z tytułu korekt sprzedaży,
  • dokumentów magazynowych.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.