Raporty dla ksiąg rachunkowych tworzy dostępne są z pozycji "Raporty" na wstążce kontekstowej "Księgi rachunkowe" dla dokumentów księgowych.
Można je także tworzyć w tradycyjny sposób w dokumentach firmy:
Raporty w postaci tabelarycznej:
Raporty z księgowaniami na koncie lub kontach można także tworzyć bezpośrednio w oknie edycji planu kont:


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.