Poniżej pokazano jak definiuje się konta wynikowe na przykładzie przychodów ze sprzedaży usług. 

Zauważmy, że konta wynikowe warto też przypisać do odpowiedniej pozycji wyniku finansowego w bilansie aby już w trakcie roku bilansowego aktywa i pasywa się bilansowały. Zobacz też: konta bilansowe.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.32.1.4600, TaxMachine PITy 23.3.1.417.