Pozycja bilansu może być opcjonalnie niezależnie określana dla sald debetowych i kredytowych, ale nie jest to wymagane. Najczęściej wystarczy wskazać pozycję bilansu tylko w polu "Pozycja", wówczas np. wynik finansowy z saldem po kredycie będzie wykazywany "na plus", z saldem debetowym będzie wykazywany jako ujemny. Nie należy jednocześnie definiować pozycji dla "Pozycja" i "Pozycja saldo DT" lub "Pozycja saldo CT" bowiem spowoduje to podwojenie sald.


O znaku w zależności od strony salda decyduje pole "Rodzaj pozycji", dla "Pasywa", saldo kredytowe jest wykazywane na plus, debetowe na minus, a dla rodzaju pozycji bilansu "Aktywa" odwrotnie, saldo debetowe jest na plus, kredytowe na minus.


Poniżej widać jak zdefiniowano pozycję dla rozrachunków z odbiorcami, do bilansu w wersji dla jednostek mikro konto trafia w dwie pozycje, bowiem pierwsza jest "w tym:".


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.