Roczne i miesięczne podsumowania dla ksiąg rachunkowych wyliczane są z kont wynikowych dla których określono rodzaj pozycji w rachunku zysków i strat, poniżej pokazano jak jest to zdefiniowane dla konta przychodowego:
Jak widać poniżej saldo tego konta wchodzi do podsumowania miesięcznego:


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.