Konta analityczne dla kontrahentów zakładane są w TaxMachine najczęściej automatycznie podczas księgowania, ale oczywiście można je także dodawać ręcznie w oknie edycji planu kont.

W polu "Zawiera konta kontrahentów" określa się rodzaj kontrahentów dla konta syntetycznego, następnie tak oznaczone konto syntetyczne wpisuje się w schemacie księgowania. Program automatycznie zastępuje to konto odpowiednim kontem analitycznym, założonym wcześniej lub utworzonym dla nowego kontrahenta podczas księgowania.

Poniżej pokazano konto "200" - "Rozrachunki z odbiorcami", konta analityczne zostały założone automatycznie podczas księgowania dokumentów. Zauważmy, że konta analityczne dziedziczą ustawienia z konta syntetycznego, zmiany wprowadzone w koncie syntetycznym są automatycznie stosowane także dla wszystkich dziedziczących kont analitycznych.

Poniżej wskazano najważniejsze parametry dla syntetyki kontrahentów, pozycje bilansu wybrano dla wersji dla jednostek mikro:


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.