Każde konto księgowe ma szereg właściwości, określających typ konta, otwarcie, pozycję w rachunku zysków i strat, pozycję w bilansie, typ analityki zakładanej automatycznie przez program, dane kontrahenta dla kont analitycznych kontrahentów, ewentualnie dane pracownika dla kont pracowników. Poniżej pokazano część tych właściwości. 

Właściwości te będą omówione w kolejnych tematach.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.32.1.4600, TaxMachine PITy 23.3.1.417.