Podstawowe parametry planu kont to:

  • rok,
  • wariant ewidencji kosztów,
  • wersja rachunku zysków i strat - do wyboru dostępne są wszystkie wersje niezależnie od wybranego wariantu ewidencji kosztów, należy wybrać właściwą wersję, późniejsza zmiana wersji będzie wymagała ponownego przypisania kont wynikowych do pozycji rachunku zysków i strat,
  • wersja bilansu, tutaj także nie powinno się zmieniać wersji po przypisaniu kont do pozycji bilansu, ale nie jest to zabronione, należy wówczas ponownie przypisać konta bilansowe do właściwych pozycji innej wersji bilansu..


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.