Przejście z wyższej wersji licencji na niższą odbywa się poprzez nabycie przedłużenia aktualizacji w niższej wersji.


Przechodząc na niższą wersję licencji, z mniejszą liczbą firm, właścicieli i pracowników, przed wpisaniem i aktywowaniem nowego klucza, należy upewnić się, że z bazy danych usunięto wszystkie nadmiarowe pozycje (limity dla niższych wersji).


Program ukrywa nadmiarowe dane w sposób losowy, jeżeli wpisano już nowy klucz i część danych została ukryta to należy usunąć nowy klucz, skasować nadmiarowe dane, i ponownie aktywować nowy klucz.


Pamiętajmy, że wersja dla biur i wersja profesjonalna zawiera funkcje niedostępne w niższych edycjach, w tym nowy system płacowy oraz pełną księgowość, przejście na niższą licencję powoduje, że funkcje te stają się niedostępne. Funkcje dla biur rachunkowych, w tym fakturowanie, rozrachunki, powiadomienia, wezwania do zapłaty nie są dostępne w wersjach niższych niż "dla biur".


Po wpisaniu nowego klucza należy skasować wszelkie wcześniej wpisane klucze. W momencie przejścia na niższą wersję poprzedni klucz przestaje działać.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.