Przechodząc na niższą wersję licencji, z mniejszą liczbą firm, właścicieli i pracowników, przed wpisaniem i aktywowaniem nowego należy upewnić się, że z bazy danych usunięto wszystkie nadmiarowe pozycje. Pamiętajmy, że przed usunięciem firmy należy usunąć wszystkie wskazujące ją udziały pod właścicielami, program nie pozwoli na usunięcie firmy dla której zdefiniowano udziały.

Program ukrywa nadmiarowe dane w sposób losowy, jeżeli wpisano już nowy klucz i część danych została ukryta to należy usunąć nowy klucz, skasować nadmiarowe dane, i ponownie aktywować nowy klucz.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.20.2.4033, TaxMachine PITy 22.1.1.333.