Wersje programu niższe niż profesjonalna mają ograniczenia ilości możliwych do wprowadzenia pozycji niektórych zbiorów. Chodzi o liczbę możliwych do wprowadzenia:

  • firm (węzeł "Firmy"), 
  • właścicieli czy udziałowców (węzeł "Właściciele (osoby fizyczne)"),
  • liczbę pracowników (liczba pozycji pod węzłem "Pracownicy" każdej firmy czy innego rodzaju płatnika/pracodawcy/zleceniodawcy, limit jest na każdą firmę w wersji rozszerzonej).


W poniższej tabeli pokazano te limity:


Wersja programu / rodzaj wprowadzanych danych

Standard

Rozszerzona

Firmy

1

3

Właściciele, udziałowcy (razem ilość na wszystkie firmy)

3

5

Pracownicy (pozycje pod węzłem "Pracownicy" firmy, jest to ilość na firmę czy innego rodzaju pracodawcę/zleceniodawcę/płatnika)

10

20


Tutaj pokazano o które dokładnie zbiory chodzi:
W przypadku przejścia na niższą wersję licencji należy pamiętać o usunięciu nadmiarowych danych przed wpisaniem nowego klucza.


Dodatkowo w wersjach niższych niż profesjonalna nie ma:

  • nowego systemu płacowego (w tym nowe zaawansowane listy płac, rozliczanie nieobecności, deklaracje ZUS, rozliczanie zleceń i dzieł),
  • pełnej księgowości,
  • nieodstępne są funkcje związane z obsługą wielu baz danych, 
  • brakuje wielu innych pomniejszych funkcji nieistotnych przy małej liczbie obsługiwanych w programie podmiotów.


Wersja Standard nie zawiera także:

  • ewidencji przebiegów samochodów do celów VAT.


Dodatkowo wersja dla biur rachunkowych zawiera wiele dodatkowych funkcji przydatnych w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych czy innych podmiotach wykonujących usługi księgowe dla dużej liczby podmiotów.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.