Numer dokumentu księgowego jest podzielony na cztery części: oznaczenie typu dokumentu (FV na poniższym ekranie, w rozwijanej liście dostępne są też oznaczenia obligatoryjne dla niektórych pozycji JPK_VAT), prefiksu numeru dokumentu ("FS " tutaj), zawsze wpisywanej części środkowej oraz sufiksu numeru("/2021"). Prefiks i sufiks jest zapamiętywany dla każdego kontrahenta w dokumentach zakupowych, należy korzystać z tych pól jeżeli format numeru faktury powtarza się u kontrahenta. 


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.