Poniżej przedstawiono typowy wygląd listy wprowadzonych dokumentów pod węzłem Dokumenty księgowe. Lista dokumentów księgowych prezentuje wszystkie dane każdego dokumentu. Dodawanie nowego dokumentu odbywa się poprzez kliknięcie na węźle dokumenty lub pustej przestrzeni w liście dokumentów prawym przyciskiem myszy i wybranie Dodaj lub też przez użycie klawisza Insert lub + na klawiaturze numerycznej. Kasowanie dokumentów można wykonać klikając prawym przyciskiem myszy na dokumencie i wybierając Usuń lub poprzez naciśnięcie klawisza Delete. Edycja odbywa się przez dwukrotne kliknięcie lub klawiszem Enter. Można też korzystać z przycisków na pasku narzędzi.


Lista dokumentów księgowych dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

Lista z dokumentami ryczałtu wygląda podobnie, jedyną różnicą jest stawka ryczałtu i wartość przychodu w miejscu kolumny KPiR i wartości tej kolumny:

Poniżej widać okno wprowadzania dokumentu księgowego dla KPiR. Wprowadzamy tutaj datę i typ dokumentu, wybieramy czy dokument ma trafić do rejestru VAT. Następne pola to dane kontrahenta, są one wybierane z bazy firm. Kolejne pola to numer dokumentu podzielony na cztery pola (w drugie i czwarte zawiera stałą część numeru zapamiętywaną dla każdego kontrahenta z osobna) oraz opis.


Kolejne pola dotyczą VAT, w tym data VAT (data obowiązku podatkowego), rejestr VAT, drugi rejestr VAT dla nabyć dla których podatnikiem jest nabywca. Dalej widać pola wartości VAT w przekroju stawek VAT. Ostatnia grupa to kolumna(y) KPiR i wartości wpisywane do tych kolumn.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.