Numer kolejny dokumentu księgowego w ewidencji podatkowej (KPiR lub ryczałt) nadawany jest tylko dla dokumentów wprowadzanych do księgi (PKPiR lub ewidencja przychodów). Pozycje nie księgowane do księgi (jak np. środek trwały, którego księgowanie pokazano poniżej) nie ma wskazanej kolumny KPiR, jest księgowany wyłącznie do rejestru VAT, dlatego numer LP nie został nadany.
Dokument księgowy wprowadzany do księgi ma numer LP nadawany automatycznie.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.