Faktury dokumentujące eksport towarów lub usług, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów lub wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług, wystawia się podobnie. Dla transakcji wewnątrzwspólnotowych należy pamiętać o konieczności wykazania prawidłowego unijnego numeru VAT kontrahenta.




Stawki VAT dla faktur eksportowych


Kolejnym ważnym elementem jest wskazanie prawidłowej "stawki VAT" w pozycjach towarów i usług: 

  • dla WDT będzie to stawka "0% WDT":



  • dla unijnego świadczenia usług opodatkowanych w kraju nabywcy jest to stawka "NP UE":




  • dla eksportu (dostawa poza UE) stawka "0% eksport":




  • dla świadczenia usług w kraju z poza UE stawka "NP":




Przykładowa faktura na świadczenie usług w UE:




Faktury walutowe


Aby wystawić fakturę w walucie innej niż PLN wybieramy ją z listy dostępnych walut, program automatycznie dokona przeliczenia po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury:





Na podglądzie taka faktura wygląda jak poniżej:


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.