Poniżej pokazano jak wygenerować rejestr sprzedaży dla wystawionych faktur.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl