Drukowanie list płac przeprowadza się z poziomu okna edycji listy. Zwracamy tutaj uwagę na opcję drukowania jednej pozycji na stronie, domyślnie mieszczą się 3 pozycje. 


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.