Nieobecności, w tym choroby, wpisuje się pod pracownikiem. Każda nieobecność to osobna pozycja. Dodatkowo każda wpisywana nieobecność musi zawierać się w jednym miesiącu, dla nieobecności obejmującej więcej niż jeden miesiąc kalendarzowy należy podzielić ją na osobne pozycje.

Poniżej pokazano nieobecność z powodu choroby. Zauważmy, że nieobecność z powodu choroby zawsze jest rozpisywana na dwa kody, pierwszy to wynagrodzenie chorobowe (331), drugi zasiłek chorobowy (313). Drugi kod można zmieniać w razie potrzeby, np. w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego. Zasiłek zawsze wykazywany jest na drugiej pozycji.
Kolejne chorobowe już częściowo wykazywane jako zasiłek chorobowy. Rozliczenie dni na wynagrodzenie i zasiłek chorobowy (lub inny zasiłek z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego wg podanego kodu przerwy) wykonywane jest automatycznie. Możliwe też jest wymuszenie rozliczenia całości na zasiłek poprzez zaznaczenie pola "Kontynuacja zasiłku chorobowego".
Kolejny miesiąc, tym razem wykazywany już w ZUS RCA jako świadczenie rehabilitacyjne. Zasiłek wykazywany jest zawsze na drugim kodzie nieobecności.
Pozycja listy płac dla pracownika z ostatniej nieobecności, pracodawca nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków:


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.