Zakładka "Składniki płacowe" w oknie edycji listy płac pozwala na definiowanie składników wynagrodzeń oraz potrąceń. Możliwe jest określenie podlegania każdego ze składników pod obowiązkowe potrącenia (podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne) oraz uwzględnianie składników przy wyliczaniu innych składników, np.: urlopu, nadgodzin, wynagrodzenia chorobowego.

Dla składników opcjonalnych ("składnik dodatkowy") podanie nazwy składnika jest obowiązkowe, bez tego składnik nie będzie widoczny w oknie edycji pozycji listy płac.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.