Ostanie zmiany w programie związane były głównie z:

 1. Wprowadzono nowe stawki podatkowe i składkowe za rok 2024 - nadal brakuje stawek zdrowotnego od ryczałtu, nie znamy jeszcze kwoty przeciętnego wynagrodzenia za 4 kwartał 2023.
 2. Dodano objaśnienia do zeznań PIT za 2023 rok, brakuje jeszcze objaśnień do PIT-37, PIT/O i PIT/D, MF nie opublikowało tych dokumentów do dzisiaj.
 3. Zaktualizowano schemat dla PIT-36L(20) do wersji 1-1E, wysyłka tej e-deklaracji powinna działać prawidłowo.
 4. Dodano nową wersję VAT-R(17).
 5. Dodano drukowanie indeksu oraz symboli PKWiU, PKOB, CN, GTIN do szablonu faktury w html. Drukowanie indeksu dla faktur drukowanych w programie można wyłączyć w oknie edycji firmy, zakładka "Faktury", nie da się jednak wyłączyć dla faktur wysłanych lub pobranych z KSeF zawierających pozycje indeksu.
 6. Zwiększono maksymalną precyzję dla cen jednostkowych towarów i usług w fakturach, obecnie ceny można określać z precyzją do 8 miejsc po przecinku. Jest to zgodne z maksymalną precyzją określoną w schemacie e-faktury FA(2).
 7. Dodano drukowanie numeru KSeF i kodu QR dla faktur wysłanych i pobranych z KSeF. 
  Obecny wzór kodu QR nie obejmuje zmian planowanych w związku z projektem nowego Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, obecnie ten projekt jest w fazie konsultacji od 27 listopada 2023 i nie wiadomo czy w ogóle wejdzie w życie. 
  Zmiany przewidziane w tym rozporządzeniu dotyczą głównie:
  - wprowadzenia certyfikatu generowanego przez MF dla każdego podatnika, 
  - autoryzacji w systemie KSeF tym certyfikatem zamiast tokenem,
  - nowy wzór kodu QR zawierający rozszerzone dane podpisane tym certyfikatem. 


Wprowadzono także znaczne zmiany w schemacie bazy danych, w związku z tym pierwsze uruchomienie programu po aktualizacji bazy danych może trwać dłużej niż zwykle. Dla instalacji wielostanowiskowych i dużych baz zaleca się przeprowadzenie aktualizacji bazy i pierwsze uruchomienie programu na serwerze.

Jednocześnie zalecamy, aby użytkownicy dużych instalacji przenieśli bazy danych na najnowszą wersję MariaDB. Różnica wydajności między starym MySQL a aktualną wersją MariaDB może być nawet 10-cio krotna.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.