Nowe zeznania PIT za 2023 rok w programie TaxMachie i TaxMachine PITy 2023/2024


Zaktualizowano zeznania PIT za rok 2023, w tym dodano najnowsze wersje:

 • PIT-37(30),
 • PIT-36(31),
 • PIT-28(26),
 • PIT-36L(16),
 • PIT-38(16) i PIT-39(12) pozostają bez zmian w tym roku, zaktualizowano ich schematy e-deklaracji do najnowszej wersji.


Dodano nowe wersje załączników do zeznań PIT za 2023:

 • PIT/O(28),
 • PIT-D(31),
 • PIT/B(21),
 • PIT/BR(7),
 • PIT/M(10),
 • PIT/ZG(8),
 • PIT/IP(5),
 • PIT/DS(6), PIT-2K(9) pozostają bez zmian w tym roku, zaktualizowano ich schematy e-deklaracji do najnowszej wersji,
 • nie ma już załączników PIT/WZ i PIT/WZR, kwoty związane z ulgą na złe długi wpisuje się bezpośrednio w odpowiednich polach głównego formularza zaznania PIT.


Wszystkie wymienione zeznania mają już dodane schematy dla e-deklaracji, ich wysyłka będzie jednak możliwa dopiero po ich wdrożeniu po stronie MF, czyli zapewne dopiero w styczniu lub lutym 2024.


Dodano nowe wersje e-deklaracji płatniczych:

 • PIT-4R(13),
 • PIT-8AR(13).


Pozostałe e-deklaracje i formularze płatnicze pozostają bez zmian, sprawdzono i zaktualizowano schematy tam gdzie była taka potrzeba. Mowa tu o:

 • PIT-11(29),
 • PIT-2(9),
 • PIT-2A(8),
 • PIT-R(21),
 • PIT-8C(11), 
 • IFT-1(16).


Zaktualizowano Kreator PIT, obsługuje on już najnowsze zeznania i załączniki. Wprowadzono w kreatorze zmiany wynikające z np:

 • usunięcia dochodów najmu z PIT-36(31), PIT-ZG(8), PIT/M(10),
 • usunięciem niektórych rodzajów darowizn z PIT/O(28).


Dla nowych wzorów PIT-36(31), PIT-28(26) i PIT-36L(16) zaktualizowano automatyczne wyliczanie na podstawie ewidencji podatkowych (dotyczy tylko programu TaxMachine).


Informacje na temat pozyskiwania tokenów do systemu KSeF i ogólnie na temat autoryzacji

TaxMachine w celu uzyskania dostępu do systemu KSeF stosuje tylko autoryzację opartą na tokenach, w związku z pytaniami związanymi z tokenami i autoryzacją w KSeF informujemy, że kwestie te są opisane na stronach MF:

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.