Ostatnie ulepszenia:

1. Przeniesiono bazę firm pobranych z serwisu REGON (GUS, webserwis BIR1) do głównej bazy danych. Pozycje z firmami w bazie lokalnej regon.db są automatycznie przenoszone podczas pierwszego uruchomienia po aktualizacji programu, nie ma konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności dla instalacji jednostanowiskowych

W przypadku instalacji wielostanowiskowych przeniesienie danych z regon.db odbędzie się tylko po pierwszym uruchomieniu na pierwszym stanowisku, jeżeli wpisy firm z REGON mają być także przeniesione z innych stanowisk (połączone w wpisami już przeniesionymi) to należy to ręcznie wywołać z pokazanej poniżej pozycji wstążki w głównym oknie programu:Od dzisiaj lista firm REGON jest wspólna dla wszystkich stanowisk korzystających z jednej bazy danych.


2. Dodano automatyczną aktualizację pozycji REGON podczas księgowania, sprawdzenie jest wykonywane automatycznie w tle po wyborze firmy i nie ma wpływu na wydajność księgowania dokumentów nawet w przypadku gdy serwis REGON nie działa sprawnie.


3. W oknie księgowania dokumentów dla KPiR i dla ryczałtu przeniesiono pola związane z walutą na pierwszą główną zakładkę, poniższe zrzuty pokazują o jaką zmianę chodzi. Przypominamy, że w oknie tym działają przyciski Page Down i Page Up do przeskakiwania między grupami, zmiana ta nie powinna wpłynąć negatywnie na tempo pracy.


 Oprócz wartości brutto w walucie program zapamiętuje także kwoty netto i VAT, będzie to używane po planowanym dodaniu rozliczeń (płatności) i liczeniu różnic kursowych. Dodatkowo przeliczanie z waluty prawidłowo działa także w przypadku dokumentów bez VAT.
4. Dodawane są już zeznania i informacje roczne za 2023, w najbliższym czasie wszystkie e-deklaracje PIT za 2023 będą zaktualizowane, w tym także nowy PIT-4R, PIT-8AR oraz roczne zaznania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.