Najważniejsze zmiany wprowadzone w ostatnich aktualizacjach to:

 1. Dodano ewidencję przebiegów samochodów do celów VAT. Ewidencja ta jest prowadzona w celu pełnego odliczenia VAT oraz pełnego uwzględnienia kosztów od samochodów osobowych używanych wyłącznie do celów firmowych. Ta funkcja nie jest dostępna w wersji "standard" programu, wymagana jest minimum wersja rozszerzona.
 2. Zmieniono domyślny sposób wydruków faktur, obecnie program korzysta z nowego systemu opartego na szablonach HTML, opcjonalnie w konfiguracji programu można przywrócić wydruk oparty na szablonach XLSX.
 3. Dodano obsługę języków innych niż polski w szablonach HTML dla faktur, obecnie jedynym dodatkowym językiem zawartym w tym szablonie jest język angielski.
 4. Dodano możliwość podawania nazw jednostek miary, form płatności, produktów w językach innych niż polski, nazwy w innych językach są używane podczas wydruku faktur w tych językach (obecnie tylko język angielski jest w pełni obsługiwany).
 5. Poprawiono drobne problemy w obsłudze KSeF związane z autoryzacją tokenem w przypadku podania numeru NIP podmiotu z kreskami czy spacjami w oknie edycji firmy/innego podmiotu lub w danych sprzedawcy na fakturze.
 6. Dodano okno podglądu e-faktur pobranych z KSeF, można sprawdzić podstawowe parametry nagłówka e-faktury, treść nagłówka i treść samej e-faktury. Okno to będzie w najbliższym czasie uzupełniane o dodatkowe elementy, w tym opcje księgowania e-faktur oraz podgląd wizualny.
 7. Wprowadzono drobne ulepszenia w oknie edycji dokumentów księgowych w zakresie kursów walut, zmiany te są związane z opracowywanym obecnie systemem ewidencji płatności i przeliczaniem różnic kursowych.
 8. Wprowadzono ulepszenia w zakresie wykrywania duplikatów w ewidencjach księgowych, obecnie program wykrywa duplikaty także dla dokumentów nie oznaczonych w typie VAT jako "Faktura VAT".
 9. Dodano formularz NIP-2(15).
 10. Dodano lepszą obsługę aktualizacji komponentu WebView2 (Microsoft Edge) przeprowadzanej przez system Windows w czasie pracy programu. TaxMachine będzie informował o wykonanej przez system aktualizacji i konieczności ponownego uruchomienia programu w celu dalszego korzystania z wydruków "przez szablony HTML" oraz innych funkcji opartych na przeglądarce Edge, np. mapy w oknie edycji przebiegów do celów VAT, podgląd wpisu w REGON, dokumentacja online w programie PITy i inne.
 11. W oknie księgowania dokumentów zmieniono sposób wyznaczania domyślnej daty nowego dokumentu, obecnie wpisywana jest data ostatnio wprowadzonego dokumentu, dzięki temu rzadziej trzeba poprawiać datę podczas wprowadzania ułożonych po dacie dokumentów przy dodawaniu przez kopiowanie z poprzedniego dokumentu dla danego kontrahenta.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.