Ostatnie aktualizacje w przeważającej części są związane z obsługą e-fakturowania przez system KSeF. Obecna implementacja posiada najważniejsze elementy, w tym wysyłkę e-faktur, ale służy głównie do testowania i przygotowania się do przejścia na e-fakturowanie. Prezentowane rozwiązania będą podlegały dalszemu intensywnemu rozwojowi w ciągu najbliższych miesięcy. Obecnie brakuje głównie:

  • wizualnego podglądu i drukowania pobranych z systemu KSeF e-faktur,
  • automatycznego księgowania pobranych z systemu KSeF e-faktur.

Ulepszone mają być też mechanizmy wysyłki i pobierania w kierunku pełnego działania w tle.

Tokeny autoryzacyjne

Dodano możliwość wpisywania tokenów autoryzacyjnych do systemu e-Faktur (KSeF) plus opcje weryfikacji poprawności tokenu. Tokeny służą do autoryzowania operacji wysyłania i odbierania e-faktur, dzięki nim TaxMachine może wykonywać te operacje w systemie KSeF w kontekście firmy. 


Obecnie można podawać tokeny dla wszystkich trzech wersji API KSeF, w tym dla wersji testowej i demo, token dla wersji produkcyjnej musi być wpisany przed oficjalnym przejściem firmy na e-fakturowanie. Obecnie domyślnym środowiskiem jest wersja "DEMO", czyli system przedprodukcyjny. Wydaje się, że jest on najlepszą opcją do testowania wysyłki i pobierania e-faktur przed obowiązkowym przejściem na e-faktury z 1 lipca 2024 lub 1 stycznia 2025. System DEMO działa identycznie jak system produkcyjny jeżeli chodzi o autoryzację dostępu do systemu.


W większych biurach rachunkowych zaleca się by tokeny do wersji produkcyjnej klientów biura były już wpisywane, ich zebranie dla wielu podmiotów może zająć sporo czasu, nie trzeba z tym czekać do lipca przyszłego roku, dzięki temu biuro będzie mogło pobierać e-faktury klienta już 1 lipca 2024.

Tokeny generuje się poprzez odpowiednią aplikację ministerialną, tutaj są linki do aplikacji webowej MF dla trzech odmian API:


Każda wersja API to inny token dostępowy, nie są one wymienne. Minimalne uprawnienia dla tokenów to wysyłanie i pobieranie e-faktur, uprawnienia dotyczące definiowania i zmiany uprawnień nie są wymagane dla TaxMachine.


Wysyłka e-faktur

Wysyłka wystawionych e-faktur sprzedaży odbywa się z poziomu faktury z poziomu zakładki kontekstowej "e-Faktura". Docelowo będzie też dodana opcja wysyłki masowej zaznaczonych faktur. Okno edycji faktury zawiera też opcję weryfikacji dokumentu e-faktury na zgodność ze schematem, opcja ta działa w identyczny sposób jak dla e-deklaracji czy JPK. Przycisk "Twórz" służy do wygenerowania e-faktury przez wysyłką, korzystanie z niego nie jest obowiązkowe bowiem program zawsze generuje e-fakturę przed wysyłką.
Pobieranie e-faktur

e-Faktury pobiera się pod węzłem "e-Faktury" pod firmą, kliknięcie "Pobierz wszystkie" rozpocznie pobieranie wszystkich e-faktur, w tym faktur sprzedaży, faktur zakupowych, faktur w których firma jest oznaczona jako podmiot trzeci i podmiot upoważniony. Docelowo planowane jest wprowadzenie automatycznego pobierania wszystkich e-faktur w tle tak by lista była zawsze aktualna bez wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności.


Nowy system wydruku faktur

Od dłuższego czasu w programie dostępna jest opcja drukowania faktur generowanych z szablonu HTML, opcja te jest domyślnie wyłączona, planujemy jej włączenie na początku przyszłego miesiąca. Ta metoda generowania wydruku jest już stosowana dla dokumentów kasowych, dokumentów DW, rachunków do zleceń i raportów REGON (tylko wersja dla biur). Zalecamy jej włączenie już teraz także dla faktur ze względu na lepszą wydajność oraz obsługę wszystkich ostatnio dodanych pól związanych z KSeF. 

Jedynym przeciwwskazaniem jest stosowanie własnych szablonów w XLSX i faktury w wersji angielskiej, oficjalny szablon "faktura_1.html" jest dostępny tylko po polsku obecnie. Podobnie jak dla szablonów XLSX możliwe jest jednak definiowanie własnych szablonów.
Poniżej widać podgląd wydruku faktury z użyciem nowego systemu, dodatkowo zaznaczono w tym przypadku opcję "Podgląd raportów HTML w przeglądarce", wówczas podgląd nie dotyczy gotowego już pliku PDF wygenerowanego przez WebView2 z HTML ale samego pliku HTML.
Ulepszona obsługa logo na fakturach

Z nowym szablonem dla faktur związane są ulepszenia w zakresie definiowania znaków graficznych używanych w nagłówkach faktur, dodano opcje dotyczące dostosowania pozycji i rozmiaru logo na fakturach drukowanych przez przeglądarkę WebView2.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.