W Kreatorze PIT dodano możliwość tworzenia PIT-36 na podstawie danych z ewidencji ryczałtowej. Pozwala to na sporządzenie zeznania PIT-36 bez tworzenia ewidencji KPiR w celu sprawdzenia opłacalności przejścia na skalę podatkową lub gdy sporządzenie ewidencji odbędzie się w późniejszym terminie.
W wersji dla biur rachunkowych dodano szereg nowych opcji filtrowania dla klientów głównie z myślą o ułatwieniu zarządzania procesem sporządzania rocznych zeznań podatkowych. Część z tych opcji dotyczy tylko jednoosobowych działalności gospodarczych, w tym filtrowanie po fakcie sporządzenia i wysłania rocznego zeznania PIT oraz faktycznej formy opodatkowania stosowanej w roku bieżącym i poprzednim - program sprawdza to pod właścicielem dla JDG, dla spółek osobowych nie tego typu filtry nie działają. 


Filtry te są dosyć wymagające jeżeli chodzi o złożoność obliczeniową  (głównie chodzi o filtrowanie po zeznaniach), ich zastosowanie może chwilę zająć, zalecamy nie korzystanie z nich przy wolnych zdalnych połączeniach z bazą danych z dużą ilością klientów, zalecane także jest wstępne odfiltrowanie klientów po "Aktualny klient". Filtry dotyczące statusu "wysłania" zeznania uznają PIT za wysłany jeżeli ma status wysyłki 200 lub 302.


Opcje dotyczące formy opodatkowania i ewidencji dotyczą faktycznie stosowanej w trakcie roku formy dla opodatkowania właściciela JGD lub formy ewidencji dla klienta (firmy), forma zadeklarowana w ustawieniach właściciela lub firmy nie jest brana pod uwagę.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.